Vereniging Centrum Promotie Oostpoort, gevestigd aan Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
www.winkeleninoostpoort.nl
Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam
marketing.nl@cbre.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Centrum Promotie Oostpoort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactgegevens via contactformulier
– Naam
– E-mailadres
– Reactie of bericht

Server logs
Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per jaar opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor u en voor onszelf.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Centrum Promotie Oostpoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om per e-mail te kunnen reageren op uw reactie of bericht
– het opsporen van eventuele problemen van onze website en server

Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging centrum promotie Oostpoort voert geen geautomatiseerde verwerkingen uit over de ingevoerde gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging centrum promotie Oostpoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar.

Vereniging centrum promotie Oostpoort verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging centrum promotie Oostpoort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Centrum Promotie Oostpoort Oostpoort verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Centrum Promotie Oostpoort gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vereniging Centrum Promotie Oostpoort gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, namelijk Google en Facebook. Via Google en Facebook kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau
Hieronder een overzicht:

Benodigde cookies voor het bijhouden van toestemmingen

Naam: viewed_cookie_policy
Functie: cookie die onthoudt of de gebruiker toestemming heeft gegevens voor het gebruik van cookies
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: cookielawinfo-checkbox-necessary
Functie: deze cookie houdt bij of de bezoeker akkoord gaat met de ‘Noodzakelijke cookies’
Bewaartermijn: 1 jaar

cookielawinfo-checkbox-analytics
Functie: deze cookie houdt bij of de bezoeker akkoord gaat met de ‘Analytische cookies’
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: cookielawinfo-checkbox-advertisement
Functie: deze cookie houdt bij of de bezoeker akkoord gaat met de ‘Markerting cookies’
cookielawinfo-checkbox-othersdeze cookie houdt bij of de bezoeker akkoord gaat met de ‘Overige cookies’.
Bewaartermijn: 1 jaar

Marketing cookies:

Naam: _fbp
Functie: deze cookie wordt door Facebook ingesteld om advertenties weer te geven op Facebook of op een digitaal platform dat wordt aangedreven door Facebook-advertenties, na een bezoek aan de website.
Bewaartermijn: sessie

Naam: fr
Functie: Facebook stelt deze cookie in om relevante advertenties aan gebruikers te tonen door het gebruikersgedrag op internet te volgen, op sites die een Facebook-pixel of sociale plug-in van Facebook hebben.
Bewaartermijn: 3 maanden

Analytische cookies:
Naam: _ga
Functie: de _ga-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het sitegebruik bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _gid
Functie: de _gid-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl er ook een analyserapport wordt gemaakt van de prestaties van de website. Sommige van de gegevens die worden verzameld, omvatten het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken.
Bewaartermijn: 1 dag

Naam: _gat_gtag_UA_36841151_2
Functie: ingesteld door Google om gebruikers te onderscheiden.
Bewaartermijn: 1 minuut

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Centrum Promotie Oostpoort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing.nl@cbre.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vereniging Centrum Promotie Oostpoort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Centrum Promotie Oostpoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing.nl@cbre.com